Трансформатор

Качество

От 11.06.2005 г. до днес е внедрен и функционира стандарта за качество ISO 9001:2000. Изделията ни отговарят на всички Европейски стандарти по безопасност. Всяко изделие, което произвеждаме, минава през стриктен текущ и краен контрол. Измерва се пробивно напрежение за 2.5 kV, 4kVили 8 kV в зависимост от типа трансформатор, както и ток на късо съединение.