Трансформатор

Кариери

Най-важен за нас е добрият екип. Затова се стремим да развиваме способностите на всеки един от неговите членове и да го обогатяваме с нови таланти. Бихме се радвали да привлечем още отговорни и активни служители.