Двубедрени трансформатори 0.3kVA – 43 kVA

Входно напрежение: до 500V

Изходно напрежение: до 1000V

Изводитрансформаторни клеми

Температурен класна изолация F – 155°C; / H – 180°C

Честота 50/60 Hz

Околна температура ta 40 °C

Защита от късо съединение: с / без

Защитен клас- I / II

Индекс IP00

Диелектрична якост 2100V/ 4200 V

Тип сърцевина EI DIN 41307

IEC Norm - EN 61558 – 2 - 1

Заземителна клема

Виж чертетеж и размери