Монофазни трансформатори 8-30 VA тип EIK

Входно напрежение: до 1000V

Изходно напрежение: до 500V

Открита конструкция с кожух

Изводи – гъвкави/ пинове / клеми

Температурен класна изолация B- 130°С / F – 155°С; / H – 180°С

Вграден невъзстановяем термопредпазител 130 °C

Честота 50/60 Hz

Околна температура ta 40 °С

Защита от късо съединение: с / без

Защитен клас- I / II

Индекс IP00

Диелектрична якост 2100V/ 4200 V

Тип сърцевина EI DIN 41302

IEC Norm - EN 61558

 

Опции:

  • Макара с/без преграда
  • Макара със защитни капаци
  • Защитен екран
Виж размери и чертеж