Монофазни трансформатори 40VA - 6000VA тип EIV

Входно напрежение: 220V - 400V

Изходно напрежение: до 1000V

Открита конструкция

Вертикален монтаж

Изводитрансформаторни клеми

Температурен класна изолация B- 130°C / F – 155°C; / H – 180°C

Честота 50/60 Hz

Околна температура ta 40 °C

Защита от късо съединение: с / без

Защитен клас- I / II

Индекс IP00

Диелектрична якост 2100V/ 4200 V

Тип сърцевина EI DIN 41302

IEC Norm - EN 61558

Опции:

Виж чертетеж и размери