Разделителен трансформатор

Входно напрежение: по задание на клиента

Изходно напрежение: по задание на клиента

Изводитрансформаторни клеми

Температурен класна изолация B- 130 °C / F – 155 °C; / H – 180 °C

Честота 50/60 Hz

Околна температура ta 40 °C

Защита от късо съединение: с / без

Защитен клас- I

Индекс IP00

Диелектрична якост 2100V/ 4200 V

Тип сърцевина EI DIN 41302

IEC Norm - EN 61558

Макара – със/ без преграда

Опция екран