Трифазен Трансформатор

Входно напрежение: до 3x500V

Изходно напрежение: до 3x1000V

Схема на свързване: по задание на клиента

Изводи трансформаторни клеми

Температурен класна изолация F – 155 °C; / H – 180 °C

Честота 50/60 Hz

Околна температура ta 40 °C

Защита от късо съединение: с / без

Защитен клас- I

Индекс IP00

Диелектрична якост 4200 V

Тип сърцевина EI DIN 41302

IEC Norm - EN 61558

Заземителна клема

Виж размери и чертеж